Z okazji Dnia Niepodległości Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutia wraz ze zgierskimi uczniami i seniorami zaprezentuje najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Miłość do Ojczyzny nie ma ograniczeń wiekowych , dlatego muzykalni artyści z radością powitają wszystkich chętnych o wysłuchania melodii , które nieśli na ustach nasi przodkowie, gdy z bagnetami na broni szli do boju. Wszystkie informacje dotyczące koncertu, który odbędzie się 11.11.2019 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia pojawią się na fanpage"u T.Ś."Lutnia" oraz Partnerów koncertu, na stronie internetowej gminy i plakatach. O przedsięwzięciu usłyszymy również w lokalnej, zgierskiej telewizji oraz przeczytamy w lokalnej gazecie . Na wszelkie pytania organizacyjne chętnie odpowie Prezes Towarzystwa - Beata Krześniak, pod nr 607-600-258
Zwycięski

Koszt:
4 900,00