Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Aby można było siąść na ławie i rozmawiać o sprawie - placyk spotkań integracyjnych MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Ochotnicz Straż Pożarna w Grabowcu

Projekt "Aby można było siąść na ławie i rozmawiać o sprawie - placyk spotkań integracyjnych" to inicjatywa grupy nieformalnej Krąg Porozumienia, która zawiązała się w sołectwie Grabowiec. Placyk został wykonany na niezagospodarowanym terenie użyteczności publicznej.  W sąsiedztwie Strażnicy OSP w Grabowcu zorganizowano i zbudowano placyk gdzie znajdują się  ławki,  stolik, miejsce na ognisko, wiatka do składowania drewna i umieszczenia pojemników na segregowane odpady. Wykonaniem placyku kierowała grupa nieformalna, a w pracach brało udział 16 mieszkańców naszego sołectwa, którzy wszystkie prace wykonali  pro bono. Działania były zrealizowane od 7 listopada do 30 listopada 2019 r.  Informacje i zdjęcia z wykonania placyku  można przeczytać i obejrzeć facebooku Sołectwa Grabowiec.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00