Mikrodziałanie

Poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa w użytkowaniu sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszkowie, gm. Sędziejowice
Po zatwierdzeniu wniosku (projektu) rozpocznie się faza konsultacji zakupów poprzez porównanie cenowe oraz spełniające oczekiwania wnioskodawcy. Na stronie FB OSP KSRG Pruszków pojawi się komunikat o realizacji projektu wraz z podaniem dat i konkretnych celów.