Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Pod koniec listopada zorganizowany zostanie wyjazd do kręgielni BLACK do Wielunia. Na miejscu będą instruktorzy, którzy przedstawią uczestnikom wyjazdu techniki i taktyki gry w kręgle i bilarda. Dla wszystkich uczestników projektu przewidujemy poczęstunek. W projekcie mogą wziąść udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy miejscowości Burzenin. O działaniu będzie można dowiedzieć się czytając rozwieszone plakaty w placówkach, sklepach i miejscach wyznaczonych do wywieszania informacji w miejscowości Burzenin. Plakaty zostaną rozpowszechnione na początku miesiąca listopad. O uczestnictwie w wyjeździe będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje o projekcie będzie można zdobyć pod nr telefonu 43 821 45 74.