Wykorzystamy kilka sposobów informacji i promocji działania: - informacje na tablicy ogłoszeń, - plakat informacyjny, rozwieszony na terenie całej gminy, - informacja na portalach społecznościowych, - więzi rodzinnej i znajomymi ( rodziny przekazują sobie wzajemnie informacje, zapraszają znajomych i rodzinę)