Mikrodziałanie

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Domu Ludowym w Goleszach Dużych odbędzie się integracyjne spotkanie społeczności lokalnej „ Kraina Św. Mikołaja czyli Mikołajki z KGW” . Inicjatywa skierowana jest dla dzieci i młodzieży z Golesz i okolic, uczniów Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych oraz rodziców, nauczycieli i mieszkańców. Na uczestników spotkania będzie czekało mnóstwo atrakcji min. spotkanie ze Św. Mikołajem oraz prezenty dla dzieci i młodzieży, zabawa z animatorem – gry, zabawy , konkursy, malowanie twarzy, dekorowanie pierników, stoiska plastyczne – wyklejanie solą kolorową, malowanie sztucznym śniegiem oraz zamykanie w bańce mydlanej. Uczestnicy o projekcie dowiedzą się z plakatów i ulotek rozwieszonych i rozdanych w Szkole Podstawowej, w bibliotece, w sklepach oraz na tablicach informacyjnych w Goleszach i okolicach. Będą również zamieszczone informacje na FB KGW z Golesz, stronie Urzędu Miasta Wolbórz, biblioteki oraz szkoły. Działania projektowe będą realizowane od 18.11.2019 – 06.12.2019. Informacje o projekcie będzie można uzyskać u koordynatora projektu Edyty Szymanowskiej tel. 691 962 806, przewodniczącej KGW z Golesz Małgorzaty Pościk tel. 505 555 225, na FB KGW z Golesz, stronie Urzędu Miasta Wolbórz.
Zwycięski

Koszt:
3 770,00