Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Ogrodzenie przy pasie zieleni oddzielające boisko od pasa pieszo-rowerowego na ul. Rudzkiej. MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Wspólnota mieszkaniowa bloku 1, 3, 4, 5, w Rudzie
Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej w Rudzie os. Parkowe przy współpracy w sołtysem wsi Ruda będą realizować budowę płotu oddzielającego blok mieszkalny od pasa pieszo-rowerowo-drogowego przy drodze wojewódzkiej 486. W przedsięwzięci mogą brać udział mieszkańcy wspólnoty, jak również wsi Ruda, czy też wolontariusze. Informacje na ten temat będą posiadać mieszkańcy wspólnoty, jak również sołtys. Działania podejmowane będą w najszybszym terminie, ze względu na warunki atmosferyczne. Wstępnie na 8-16 listopada 2019 roku. Informacje o projekcie posiada sołtys wsi Ruda, oraz osoba zarządzająca wspólnotą - Janina Galoska. Także i ona będzie wstanie informacje z przebiegu tego wydarzenia zamieścić na swoim FB, czy też inni mieszkańcy wspólnoty poinformowani o takiej konieczności.