W dniach 4.11.2019-16.11.2019 realizowany jest projekt "Drzewko dla świetlicy" Do udziału w projekcie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Niedośpielina na wspólne sadzenie drzew na placu przy świetlicy. Więcej informacji na stronach internetowych www.wielgomlyny.pl , https://www.facebook.com/KGW-Szprychy-2128702780754058/ a także pod adresem kgw@niedospielin.pl Za realizację projektu odpowiedzialne jest KGW Szprychy z Niedośpielina
Zwycięski

Koszt:
5 000,00