Projekt będzie promowany w Biuletynie Gminy Krzyżanów- notatka prasowa., Zostanie umieszczona również informacja na stronę ekutno. Ponadto sołectwo prowadzi swojego fan pega i tam zostaną umieszczone postępujące prace. Działania projektowe będą prowadzone w miesiącu listopadzie 2019. Kontakt osoby , która prowadzi fan pega przeodnicząca KGW Anna Cholewa 661-762-706
Zwycięski

Koszt:
5 000,00