Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Realizacja projektu "Łódzka wielokulturowa herstoria" wymagała działań dotyczących kwestii merytorycznych i promocyjnych. Zgodnie z wnioskiem, polegało to na:

 1/ opracowaniu  trasy spaceru pokazującego relacje i więzi polsko-ukraińskie w Łodzi (dawne i obecne, zaprezentowane z perspektywy kobiet i ich doświadczeń - herstory)

2/ poprowadzeniu spaceru we współudziale ukraińskiej przewodniczki, współdziałającej na tym polu z fundacją składającą wniosek, czyli z Fundacją Łódzki Szlak Kobiet.

Działania projektowe:

1/ na pierwszym etapie w lipcu i sierpniu 2022 r. wytypowano osobę z Ukrainy, zainteresowaną ww. celami i zadaniem, i zaproszono ją do współpracy: była to p. Iulia Puzyrewska ze Stowarzyszenia Wspieramy Ukrainę Razem w Łodzi.

Osobę tą rekomendowały inni, znający grupy formalne i nieformalne złożone z Ukrainek i Ukraińców, zaangażowanych w Łodzi w działania na rzecz swojej grupy narodowościowej.

2/ drugi etap - trwający do końca sierpnia przez wrzesień 2022 r. - polegał na wspólnym przygotowaniu nowej trasy wraz z przewodniczką ukraińską.

Polegało to na rozmowach nt. przebiegu spaceru, tzn. jakie punkty powinien on objąć, co trasa i współprowadząca ją nowa osoba z Ukrainy, ma wnieść do wiedzy nt. wielokulturowej, w tym ukraińskiej, herstorii łódzkiej.

Do przygotowania wybranych punktów została zaproszona też druga stała przewodniczka ze Szlaku jako wsparcie merytoryczne oraz odbywająca przy Fundacji Łódzki Szlak Kobiet stażystka - osoba ucząca się na kursach na przewodnika miejskiego.

Trasa spaceru przebiegała wg poniższych punktów, które były omawiane na trasie wspólnie lub w podziale między różnymi przewodniczkami - polskimi i ukraińską:

1. Dw. Łódź Fabryczna

2. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego

3. ŁDK

4.  Sobór św. Aleksandra Newskiego

5. ul. Narutowicza 48

6. cerkiew św. Olgi

7. Plac 4 czerwca 1989 r.

8. gmach TVP

 9. Kaskada

10. ul. Wschodnia 63/ul. Piotrkowska 44

3/ trzeci etap toczył się we wrześniu 2022 r. z przedłużeniem na początek października br.

Polegał na przygotowaniu materiałów promocyjnych w wersji polsko- i ukraińskojęzycznej we współpracy z Iulią Puzyrewska, która pełniła funkcję tłumaczki tekstów, jak i później tłumaczki ustnej podczas spaceru (z jęz. polskiego na ukraiński i vice versa).

3a/ w tym okresie prowadzone działania promocyjne polegały na:

- zamieszczaniu postów w 2 wersjach językowych (w języku polskim i ukraińskim) oraz specjalnej grafiki w mediach społecznościowych i na stronach, w tym Fundacji oraz na profilu Stowarzyszenia Wspieramy Ukrainę Razem

- rozsyłaniu maili oraz wiadomości poprzez Messenger z informacją promującą spacer do osób fizycznych, jak również reprezentujących rozmaite organizacje pozarządowe czy jednostki publiczne

- powiadomienie mediów regionalnych - relację ze spaceru nagrała ekipa "Łódzkich Wiadomości Dnia" z TVP 3 Łódź (zob. niżej link oraz jedno z załączonych zdj.).

Wybierane były takie osoby i jednostki, do których kierowano prośbę o dystrybucję informacji o wydarzeniu (m.in. z UŁ czy UMŁ, biblioteki miejskie, ŁCW itp.), które mają kontakty z Ukraińcami i (współ)prowadzą z nimi rozmaite działania, oraz działają też z innymi cudzoziemcami, jak i  same tworzą liczne własne sieci społeczne i wydarzenia otwarte dla różnorodnej  publiczności łódzkiej.

Osobą od kontaktów ze społecznością ukraińską - najbliższą sobie, by zachęcić jej członkinie i członków do udziału w spacerze - była Iulia Puzyrewska.

Zob.: 

https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet

https://www.instagram.com/lodzkiszlakkobiet/ :

https://www.instagram.com/p/Cj3WXBho_HVhttps://www.instagram.com/p/Cg2AgHvD5XS/https://www.instagram.com/p/Cj3WXBho_HV/

https://www.instagram.com/p/CjddgavoH9z/


Wydarzenie:

= https://www.facebook.com/events/677811243446759

Posty promujące wydarzenie przed spacerem:

https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/posts/5377951558955678

= https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/posts/5559514540799378

https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/posts/5602178253199673

https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/posts/5590608614356637

Relacja po spacerze, który odbył się 23.10.2022 r.: 

= https://www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet/posts/5605814039502761

= relacja w Łódzkich Wiadomościach Dnia ze spaceru: https://lodz.tvp.pl/64106731/lodzkie-wiadomosci-dnia-23102022-1430 (zob. 3:47 min. - 4:59 min.)

Informacje pojawiały się też na profilu FB Stowarzyszenia Wspieramy Ukrainę Razem:

 https://www.facebook.com/Wspieramy.Ukraine.Razem

https://www.facebook.com/Wspieramy.Ukraine.Razem/posts/171592015529609

== Relacja po spacerze zamieszczona przez Iulię Puzerywską:

https://www.facebook.com/Wspieramy.Ukraine.Razem/posts/172704805418330

Poza tym  informacja o projekcie i zaproszenie na spacer były też na stronie Fundacji w Aktualnościach i Kalendarzu (zob. https://lodzkiszlakkobiet.pl/aktualnosci/)Dodatkowo informacje te były zamieszczane również na grupach FB zbierających informacje o wydarzeniach w Łodzi.

4/ Czwartym ostatnim krokiem w realizacji projektu było przeprowadzenie spaceru z udziałem imigranckiej przewodniczki z Ukrainy. Spacer odbył się 23.10.2022 r. o godz. 10:30 (trasa - zob. wyżej).

Przewodniczka z Ukrainy z racji na swoje uprawnienia pełniła także rolę tłumaczki ustnej z jęz. polskiego na ukraiński i vice versa. Spacer trwał blisko 3 godziny zegarowe.

Organizacja Iuli Puzyrewskiej rozdała uczestniczkom i uczestnikom specjalne pakiety z prezentami (kosmetyki) - przygotowane na tę okazję na koniec spaceru. Był to jej wkład własny, nieujęty we wniosku ani w harmonogramie.
Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 400,00