Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

38. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2021 Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021

Storzyszenie Pola Designu (Design Fields)

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne przeznaczony jest dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, jest prezentacją rozwoju twórczego studentów w dziedzinie sztuk pięknych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika artystyczna, tkanina unikatowa, fotografia oraz uhonorowaniem najwybitniejszych prac powstałych w danym roku akademickim. Do udziału w 38. edycji Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2021 zgłosiło się 74 studentów,  24 z nich zostało laureatami konkursu. Konkurs daje młodym artystom możliwość prezentacji ich twórczości szerokiej publiczności poprzez pokazanie swoich projektów na ogólnodostępnej wystawie. Prace konkursowe ocenione zostało przez profesjonalne, niezależne jury, w którego gronie znaleźli się wybitni twórcy, imiennie zaproszeni przez Rektora ASP w Łodzi. Zadaniem jury było wyłonienie najlepszych i przyznanie nagród regulaminowych (Grand Prix, Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego, II nagroda regulaminowa i Nagroda Rektora ASP w Łodzi). Swoje nagrody w konkursie przyznali również fundatorzy nagród, którzy wybierają swoich laureatów według własnych indywidualnych kryteriów. Każdej edycji konkursu towarzyszy katalog (realizowany po zakończeniu projektu), w którym prezentowane są prace laureatów, informacje o nagrodach i fundatorach nagród, jak również informacje o współorganizatorach i partnerach przedsięwzięcia. W tym roku katalog ukaże się w formie publikacji online i w tej formie trafi do wszystkich ważniejszych instytucji kultury oraz bibliotek w całej Polsce, będzie również dostępny na stronie Akademii dla wszystkich odwiedzających. W przypadku wyjazdów pracowników Akademii na konferencje, seminaria i inne w kraju i za granicą (np. w ramach programu Erasmus), katalog będzie dystrybuowany na nośnikach danych. W ten sposób publikacja stanowić będzie ogromną promocję Akademii, jej studentów i Miasta Łodzi. Wystawa laureatów odbyła się w dniach 30.03-25.04.2021, w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
7 011,00