Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Trwa ocena - Mamy 105 złożonych wniosków!105 złożonych wniosków to nasz tegoroczny mikrograntowy rekord! Brawo Wy!

Zakończyliśmy nabór wniosków grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych na mikrodotacje do 5 000 zł na realizację inicjatyw społecznych w konkursie "Mikrogranty w Łódzkiem - edycja 2021".

Najblizsze tygodnie to oceny - formalna i merytoryczna. Każdy wniosek oceniać bedzie dwóch niezależnych, bezstronnych członków Komisji Oceny Wniosków zgodnie z Regulaminem KOW na podstwie kryteriów zawartych w Karcie Oceny. Oceny przyznawane przez oceniających będą sumowane i dzielone przez ich liczbę. W przypadku dużych rozbieżności (ponad 7 punktów) wniosek trafi do trzeciej oceny.

Prace zakończą się ogłoszeniem Listy rankigowej laureatów najpóźniej do 20 września.


Może Cię zainteresować