Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Strefa Aktywności SąsiedzkiejZakończony


W ramach projektu prowadzić będziemy w Łodzi sześć Stref Aktywności Sąsiedzkiej (SAS).


To miejsca, w których mieszkańcy osiedli będą mieli przestrzeń na własne oddolne działania, dostaną wsparcie przy realizacji inicjatyw, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

W Strefach przy współpracy z filiami Biblioteki Miejskiej przygotujemy też pracowników/czki i lokalnych liderów/rki do skutecznego wspierania aktywności mieszkańców.

 

Ważnym elementem budowania SAS oraz sieciowania i wymiany doświadczeń będzie Forum Sąsiedzkie. Planujemy je zorganizować dla mieszkańców, lokalnych liderów, aktywistów miejskich.


Plan Forum zostanie ostatecznie wypracowany we współpracy z sześcioma SASami, ale wstępnie zakładamy następujące części wydarzenia:

1. strefa integracji - czas na wspólne rozmowy, poznanie się, nieformalne rozmowy;

2. strefa wymiany doświadczeń i szukania inspiracji - tematem przewodnim będą wyzwania w działaniach lokalnych;

3. strefa edukacji - warsztaty o wybranych narzędziach pracy w środowisku lokalnym, w tym o angażowaniu mieszkańców, o badaniu potrzeb itp