Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Spotkanie online pt. “Usługi społeczne i ekonomia społeczna w strategiach gminnych i powiatowych a nowa perspektywa finansowa UE”

  Zaproszenie na spotkanie pt.
“Usługi społeczne i ekonomia społeczna w strategiach gminnych i powiatowych a nowa perspektywa finansowa UE”

Szanowni Państwo,
Centrum OPUS w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na pierwsze spotkanie sieciujące dla przedstawicieli gmin i powiatów dotyczące współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Przedmiotem spotkania będzie kwestia programowania w strategiach lokalnych usług społecznych i rozwoju ekonomii społecznej.                                      W związku z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 rozpoczynają się prace nad tworzeniem lokalnych dokumentów strategicznych. Chcemy w ramach spotkania przybliżyć zagadnienia związane z tematem usług społecznych, ES ich roli i miejsca w/w dokumentach.

Termin: 12 marca 2021 godz. 10.00-12.00
(w formie online z wykorzystaniem platformy Zoom)

Program spotkania:
9.30- 10.00 Rejestracja uczestników /test techniczny połączeń
10.00 -10.15 Otwarcie spotkania
10.15.-11.00 Usługi społeczne w strategiach gminnych i powiatowych a nowa perspektywa finansowa UE, rola i miejsce ekonomii społecznej - Cezary Miżejewski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Społecznych WRZOS
11.00 -11.30 Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego a miejsce usług społecznych i ekonomii społecznej w planach regionu – Anna Bujwicka, Joanna Roczek Regionalne Centrum Polityki Społecznej
11.30- 12.00 Perspektywy rozwoju usług społecznych dla osób starszych, zwłaszcza usług opiekuńczych, a udział sektora ES - Magdalena Poulain Centrum OPUS
12.00 -12.15 Współpraca OWES z samorządami w zakresie wypracowania kierunków rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin i powiatów – Łukasz Waszak Centrum OPUS
12.30 Zamknięcie spotkania
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza do 11 marca 2021 do godz. 15.00 (na wskazane adresy prześlemy link do spotkania). 
Zapraszamy do udziału.

Monika Hibner
Koordynator OWES przy Centrum OPUS

Może Cię zainteresować