Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY SIERADZ 2024Zgłaszanie projektów

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty Sieradz 2024 to Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany ze środków Miasta Sieradza.

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: MIKROGRANTY SIERADZ 2024 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Miasta Sieradza i jego mieszkańców w wysokości 

od 3 500,00 zł do 10 000,00 zł  

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

- wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców

- projekty pobudzające  i promujące aktywność  społeczną i obywatelską mieszkańców Sieradza


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

- grupy mieszkańców (grupy nieformalne) składające się z minimum 3 osób pełnoletnich

- organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie Miasta Sieradz i/lub na rzecz jej mieszkańców 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  10.06.2024 r. do 20.11.2024 r. 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach w zakładce "do pobrania" zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

od dnia ogłoszenia konkursu do 24.05.2024 r. do godz. 16.00


KONTAKT:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl  tel. 504 298 590, koordynacja konkursu LPM 

Renata Rel - rrel@opus.org.pl   tel. 517 805 006, doradztwo merytoryczne

Zbigniew Grądys - kontakt@inkubatorps.pl - tel. 511 214 087, doradztwo dla grup nieformalnych

Formularz online

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY SIERADZ 2024

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Renata Rel

Miniatura Renata Rel

Wyślij wiadomość