Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Rewolucji 15,17Zakończony

W 2022 roku w Centrum OPUS i partnerskiej Fundacji STREFA kontynuujemy wsparcie procesów rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania). Realizujemy usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzanie nowych funkcji społecznych.


W ramach działań dla projektu ul. Rewolucji 15 i 17 realizujemy działania edukacyjno-kulturalne związane z wprowadzeniem nowych funkcji społecznych w wyremontowanych kamienicach:

  • Bingo - międzypokoleniowe i tematyczne zabawy z bingo. 8 spotkań, z których każde ma własny motyw przewodni związany z kulturą i sztuką: film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, architektura, literatura i fotografia.
  • Warsztaty malarskie "Obraz malowany pokoleniami", czyli cykl warsztatów plastycznych dla seniorów (osób powyżej 60. roku życia) i nastolatków, którzy pracując w parach, stworzą swoje obrazy. Powstałe prace będą prezentowane na ogólnodostępnej wystawie.
  • Międzypokoleniowy Festiwal Gier i Zabaw Podwórkowych
  • Cykl warsztatów dla rodziców oraz pracowników oświaty mających na celu uwrażliwienie ich na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży mających na celu uwrażliwienie i poszerzenie ich wiedzy na temat zdrowia psychicznego
  • Punkt konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z dyżurami specjalistów
  • Warsztaty socjoterapii z wykorzystaniem metod arteterapii
  • Festyn sąsiedzki, w trakcie którego odbędą się zabawy i atrakcje festynowe, potańcówka Silent Disco, a także 3 warsztaty artystyczne i 3 warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego
  • Cykl wydarzeń podwórkowych/sąsiedzkich dla lokalnej społeczności integrujących ją i budujących więzi sąsiedzkie: 3 kolacje sąsiedzkie i 3 spotkania kina plenerowego