Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja w rewitalizacji - ul. LegionówZakończony

Centrum OPUS realizuje projekt Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pewnie zastanawiacie się Państwo co będziemy w ramach projektu realizować i jakie działania podejmować? Otóż większość aktywności jest związana z tzw. 8 obszarem rewitalizacyjnym, czyli kwartałem między ulicami Ogrodową, Legionów, Zachodnia i Gdańska. Projekt skupia się na aktywnościach wokół adresu Legionów 20, gdzie mieści się rewitalizowana kamienica miejska, w której oprócz mieszkań powstanie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Mieszkanie Chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czego mieszkańcy 8 obszaru mogą się spodziewać w związku z realizacją tego projektu przez OPUS? 

Cały projekt jest podzielony na pomniejsze cztery działania, m.in:


  1. Będziemy pracować z mieszkańcami obszaru w ramach programu “Sąsiedzkie podwórko”. Dzięki programowi mieszkańcy minimum 8 kamienic otrzymają mini dotacje oraz wsparcie ekspertów (architekta, ogrodnika, stolarza, twórcy dekoracji), by mogli zaaranżować przestrzeń podwórka np. o przestrzeń wspólną, ogródek, plac zabaw etc. Całość działań zwieńczona zostanie mini serialem z działania oraz spotkaniem, na którym uczestnicy podzielą się swoimi dokonaniami.

  2. Przeprowadzimy cykle szkoleń i warsztatów dla osób usamodzielniajacych się oraz z niepełnosprawnością, i ich rodzin. Będziemy pracować z osobami m.in. w zakresie budowania samodzielności -  prowadzenia domu, korzystania z rynku pracy czy pracując nad umiejętnościami społecznymi oraz budowaniem relacji.

  3. Przeprowadzimy warsztaty, szkolenia, konsultacje dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, organizacji i podmiotów mających siedzibę w okolicy. Będą one dotyczyły takich tematów jak pozyskiwanie środków na inicjatywy i działania sąsiedzkie czy prowadzenia działań dla mieszkańców w praktyce. Powołane zostanie również Partnerstwo, czyli grupa osób szczególnie zaangażowanych (np. lokalnych liderów, organizacji, instytucji) w działania na rzecz mieszkańców i na rzecz obszaru. 

  4. Przez kilka miesięcy będzie funkcjonował Punkt Wsparcia Mieszkańca, gdzie będzie można skorzystać z konsultacji m.in. psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego.

  5. Na zakończenie realizacji całego projektu odbędzie się wydarzenie - “Tydzień otwarty”. Mieszkańcy skorzystają z szeregu zorganizowanych przez nas wydarzeń i prelekcji dotyczących tematów jak wielokulturowość, przeciwdziałanie uprzedzeniom względem różnych grup mniejszościowych (w tym z niepełnosprawnościami), ekologia, wolontariat sąsiedzki i wiele innych. Będą temu towarzyszyły spotkania sprzyjające sąsiedzkiej integracji - jak wspólne śniadanie, wieczorek z planszówkami, potańcówka czy silent disco. Projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.