Centrum OPUS

Aktualność

Poszukujemy specjalisty/specjalistki ds. komunikacji i promocji

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na samodzielne stanowisko ds. komunikacji i promocji.

Zakres zadań:

 • we współpracy z osobami zarządzającymi organizacją i ekspertami wypracowanie i wdrożenia spójnej strategii komunikacji organizacji,
 • we współpracy z osobami zarządzającymi organizacją oraz koordynującymi poszczególne projekty wypracowywanie zasad komunikacji spójnych z komunikacją całej organizacji,
 • obsługa strony www.opus.org.pl (aktualizacja, wprowadzanie niezbędnych zmian) we współpracy z osobami koordynującymi projekty,
 • obsługa profili Centrum OPUS w mediach społecznościowych (obecnie FB - https://www.facebook.com/CentrumOPUS/, ale docelowo rozbudowanie o inne media),
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych – ulotki, plakaty, foldery, koordynacja kampanii promocyjnych np. 1% czy akcji fundraisingowych

Do realizacji powyższych zadań szukamy osoby, która:

 • posiada wiedzę, umiejętności zdobyte w procesie edukacji formalnej lub nieformalnej: umiejętność tworzenia krótkich tekstów napisanych poprawną polszczyzną, obsługa programów graficznych, aplikacji Canva, znajomość mediów społecznościowych,
 • posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań,
 • zna rzeczywistość organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej (ma doświadczenie pracy w organizacji, współpracy jako wolontariusz/ka, jest aktywną członkinią/członkiem organizacji),
 • potrafi pracować w różnorodnym zespole, często pod presją czasu,
 • potrafi samodzielnie organizować sobie pracę, planować i priorytetyzować zadania.

Oferujemy:

 • dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa z osoba prowadzącą jednoosobową firmę) w wymiarze ok ½ etatu, w zadaniowym trybie pracy,
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (zależy nam na dostępności w godzinach pracy stowarzyszenia oraz obecności na spotkaniach zespołu, spotkaniach osób koordynujących),
 • wynagrodzenie w wysokości ok 2700 zł (kwota brutto w przypadku, gdy osoba ma inny tytuł ubezpieczenia, w przypadku um. o pracy – kwota ta jest kwotą, od której należy odliczyć koszt pracodawcy),
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu benefit,
 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl do 8 czerwca 2020.

Może Cię zainteresować