Aktualność

Aktualność Obywatel Senior. Działania zrealizowane w 2018 roku

Obywatel Senior. Działania zrealizowane w 2018 roku

Prezentujemy działania dofinansowane w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy lokalne i zorganizowane przez seniorów w 2018. Działania były realizowane w ramach  projektu: „Obywatel Senior – rozwój zaangażowania obywatelskiego wśród seniorów”.

Komorniki:

  • „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora – ratunkiem dla nas i innych”. Cykl zajęć dla seniorów poświęconych pierwszej pomocy. W ramach zadania został zakupiony fantom z defibrylatorem treningowym. Odbył się także pokaz pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach, gdzie seniorki pomagały uczniom w ich działaniach.
  • „Senioralia w Gminie Mokrsko” W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano senioriadę, podczas której dla seniorów ze Słupska i Mokrska przygotowano warsztaty kulinarne. Efektem warsztatów była degustacja potraw w dalszej części wydarzenia, w której udział wzięli seniorzy z terenu całej gminy. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć spektakl „Kluczyk” wystawiony przez Twój Teatr, czyli Teatr Dorosłych działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce i opowiadający losy seniorów. W ramach zadania zakupiono także gry planszowe do każdej ze świetlic z terenu gminy, gdzie spotykają się grupy seniorów. Z zakupionych gier poza seniorami, będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy świetlic.

Łódź:
  • „Spróbuj wolontariatu” Cykl warsztatów dotyczących wolontariatu i wzajemnej pomocy na rzecz osób starszych. Grupa poznała zasady i mechanizmy działania wolontariatu. Na finał spotkanie integracyjne połączone ze zbiórką pluszaków przekazanych dla podopiecznych Fundacji „Jaś i Małgosia”.
  • „Poznajmy się i wymieńmy doświadczania” to spotkanie integracyjne skierowane do seniorów, którzy rzadko lub w ogóle nie biorą udziału w podobnych aktywnościach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi już kołami zainteresowań, które dotychczas nie znały się wzajemnie. Osoby udzielające się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz członkowie Drugiego Śniadania Seniora opowiedzieli o swojej działalności i płynących z tego korzyściach. Dzięki temu osoby biorące po raz pierwszy udział w wydarzeniu zainteresowały się nowymi aktywnościami i chca przystąpić do spotkań kół.

Może Cię zainteresować