Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Nowy KONKURS: Mikrogranty w Gminie Ładzice 2023, Edycja IV

MIKROGRANTY W GMINIE ŁADZICE 2023  - NOWY KONKURS WYSTARTOWAŁ

Po raz czwarty mieszkańcy Gminy Ładzice mogą skorzystać z mikrograntów na realizację lokalnych inicjatyw. Zapraszamy do składania wniosków.


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: MIKROGRANTY W GMINIE ŁADZICE 2023, Edycja IV grupy mieszkańców gminy Ładzice i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz gminy i jej mieszkańców wysokości do 4000,00 zł. 


JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować inicjatywy i wydarzenia realizowane na terenie gminy Ładzice i pobudzające aktywność społeczną i obywatelską jej mieszkańców. 


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

- grupy mieszkańców gminy Ładzice (grupy nieformalne) 

- organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Ładzice i na rzecz jej mieszkańców, a szczególnie młode organizacje pozarządowe (wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o rocznym przychodzie za poprzedni rok nie przekraczającym 30 tys. zł).  


CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  

od 21.06.2023 r. do 15.11.2023 r. 


JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w Generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu do 12.06.2023 r. (poniedziałek) do godziny 16.00


Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS 

Kontakt:

Aleksandra Wasilewska – koordynator programu awasilewska@opus.org.pl


Może Cię zainteresować