Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Nowelizacja Ustawy o KGW - spotkanie dla powiatu Bełchatowskiego

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie:

Nowelizacja Ustawy o KGW - jak rozumieć jej zapisy, jak je interpretować, jak zgodnie z nimi działać?

które odbędzie się 17.06.2020 w godz. 15.00 – 16.00.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicielek wszystkich rodzajów Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Bełchatowskiego tzn. działających w formule:

  • Stowarzyszenia zwykłego (wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Bełchatowie),
  • Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS
  • KGW wpisanego do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
  • grupy nieformalnej bez osobowości prawnej

W trakcie spotkania omówimy następujące kwestie:

  • Ustawa o KGW i jej nowelizacja – jak rozumieć i interpretować zapisy
  • Formalno-prawne i księgowe podstawy i zasady funkcjonowania KGW
  • Nowe wyzwania KGW – możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działań

Prowadzący: Wioletta Gawrońska, Magdalena Poulain – Centrum OPUS

Jeśli mają Państwo pytania lub refleksje dotyczące tematu, które warto dodatkowo omówić - prosimy o przesłanie ich na adres: mpoulain@opus.org.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie meet

Aby wziąć udział w nim udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym linkiem: https://forms.gle/XbQiHPPidm9WXW1g9

Po zarejestrowaniu się, otrzymają Państwo link do udziału w wydarzeniu.


Zadanie jest dofinansowane przez Powiat Bełchatowski.

Może Cię zainteresować