Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty Rzgów 2020 edycja 2Zakończone

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 

a. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców;
b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów poprzez m.in.:

- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 
- zakup potrzebnego sprzętu, 
- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 

c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców gminy Rzgów; 
d. projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną poprzez:

- promocję tradycyjnych produktów regionalnych;
- organizowanie imprez, wystaw, konkursów promujących gminę,;
- warsztaty rękodzieła ludowego i twórczości folklorystycznej.

e. projekty dotyczące promocji kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez:

- wsparcie wydarzeń sportowych;
- imprezy krajoznawcze oraz imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie gminy Rzgów, promujące atrakcje regionu oraz szlaki turystyczne; 
- konkursy i turnieje o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z zakresu wiedzy krajoznawczej o gminie.

f. projekty dotyczące promocji gminy poprzez:

- organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie;
- promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu;
- promocja wydarzeń kulturalnych;
- promocja istniejących produktów turystycznych.

g. małe projekty lokalne z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień za zgodą właściciela zieleni.
h. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura)

Wnioski składane są w wyłącznie w generatorze ofert znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy Gmina Rzgów.
Termin składania wniosków:  od dnia ogłoszenia konkursu do 10.07.2020 r.
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.08.2020 r. do 15.11.2020 r.
Kwota mikrograntu: 
od 2 000 zł do 4 000 zł (na projekty grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych) 
od 2 000 zł do 5 000 zł  (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)
Pula środków na konkurs wynosi 15 000,00 zł.

Mikrogranty Rzgów 2020 edycja 2

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość