Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2023: "Małe granty na wielkie działania"Ocena projektów


MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2023 "Małe granty na wielkie działania" to program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

1. Celem głównym konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe.
2. Typy projektów powinny obejmować działania realizowane na terenie Łodzi i dotyczyć w szczególności:
a. małej infrastruktury,
b. inicjatyw i działań kulturalnych,
c. inicjatyw i działań edukacyjnych,
d. inicjatyw i działań wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Projekty będzie można realizować w okresie: 03.07.2023 do 30.11.2023 r.
4. Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.05.2023 r. (czwartek) do godz. 16.00. 
5. Kwota mikrograntu może wynieść maksymalnie do 5 000,00 zł.

Doradztwo w ramach projektu prowadzą:
Marta Rąkowska - Gromadzka: mgromadzka@opus.org.pl
Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl
Wsparcie inkubatora dla grup nieformalnych:
Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl
W innych sprawach związanych z konkursem:
Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2023: "Małe granty na wielkie działania"

Koordynator projektu Aleksandra Reszka

Miniatura Aleksandra Reszka

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość