Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Mikrogranty Ładzice II Nabór Wniosków

                                                           


KONKURS:  

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW 

ŁADZICE 2021 - Edycja II, Nabór 2  


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie Ładzice 2021 Edycja II, Nabór 2 grupy nieformalne i młode organizacje, mogą starć się o środki na wsparcie przedsięwzięć społecznych na rzecz gminy Ładzice i jej mieszkańców oraz działań wzmacniających lokalne młode organizacje w wysokości do 3 000,00 zł 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Ładzice i jej mieszkańców. Typy wspieranych projektów w naborze 2 powinny obejmować:

a. inicjatywy i wydarzenia realizowane na terenie Gminy ŁADZICE na rzecz Gminy i jej mieszkańców

b. inicjatywy dotyczące wdrażania projektów pobudzających aktywność mieszkańców Gminy ŁADZICE

c. wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych z gminy Ładzice 

DLA KOGO JEST KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

grupy nieformalne (nie mniej niż trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) mieszkańców Gminy Ładzice 

młode organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., które mają siedzibę na terenie Gminy ŁADZICE lub planują prowadzić działania na rzecz jej mieszkańców (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 16.08.2021 do 14.11.2021r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UG Ładzice i stronie opus.org.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23.07.2021 do 09.08.2021

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców operatora programu Centrum OPUS 

Kontakt: 

awasilewska@opus.org.pl tel.509 899 449 mpoulain@pus.org.pl tel. 603 866 547


Może Cię zainteresować