Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2024Zgłaszanie projektów

Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2024 jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu, w tym:

a) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;

b) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

c) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;

d) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

e) promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;

f) rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;

g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.


Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert dostępnym na stronie: opus.org.pl

W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza WNIOSKU za pośrednictwem generatora, zapraszamy do kontaktu z doradcą Centrum Opus, który pomoże z przepisaniem i wysłaniem Waszego projektu.


Termin składania wniosków: od daty ogłoszenia do 03.06.2024 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji: od 17.06.2024 do 20.06.2024

Okres realizacji projektów: od 24.06.2024  do 31.10.2024

Wnioskowana kwota: od 500 zł do 5 000 zł


KONTAKT:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl  tel. 504 298 590, koordynacja konkursu LPM 

Aleksandra Reszka - areszka@opus.org.pl   tel. 531 544 508, doradztwo merytoryczne

Zbigniew Grądys - kontakt@inkubatorps.pl - tel. 511 214 087, doradztwo dla grup nieformalnych


Formularz online

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2024

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość