Projekt

Łódzkie Centrum ObywatelskieZakończony

Łódzkie Centrum Obywatelskie to miejsce, które powstało i działało  z myślą o łódzkim III sektorze: zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z działaniami na rzecz społeczeństwa, jak i dla tych bardziej doświadczonych.

W ramach ŁCO Centrum OPUS świadczył:

1. Wsparcie techniczne tzn. w siedzibie Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10 bezpłatnie:

  • sale do 10 osób dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych; 
  •  stanowiska pracy z dostępem do internetu (biuro na godziny); 
  • sprzęt: rzutnik, laptop, ekran, namioty wystawiennicze, stoliki wystawiennicze; 
  •  zasoby biblioteki (pozycje dot. zarządzania organizacją pozarządową(. 

2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne w zakresie:

  • zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji), w tym procedury zakładania i rejestracji, 
  • pomocy w rozwoju organizacji (źródła finansowania działań, planowanie działań, przygotowanie ofert na realizację zadań publicznych, status OPP),
  • promocji organizacji pozarządowej,
  • aspektów prawno-księgowe działania organizacji,
  • rozliczanie zadań publicznych, przygotowanie sprawozdań finansowych,
  •  prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej- aspekty prawne finansowe i biznesowe i inne dostosowane do potrzeb organizacji, przedsiębiorstw społecznych i grup nieformalnych) i inne zgłaszane przez organizacje. 

Doradztwo było świadczone w siedzibie Centrum OPUS oraz mailowo.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją FERSO. 

Więcej na temat projektu i usług świadczonych przez organizację partnerską na stronie: 
http://lcobywatelskie. blogspot.com

Wartość projektu: 186200,00 zł

Zadanie  „Przeprowadzenie  działań  zmierzających  do  utworzenia  i  prowadzenia  Łódzkiego  Centrum  Obywatelskiego”  jbyło  współfinansowane  ze  środków  Miasta  Łódź