Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Łódź Akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta 2021 - nabór otwartyZakończone

Łódź Akademicka przyjazna nowym mieszkańcom Miasta

Drugi nabór do konkursu, którego celem jest przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. 

Wysokość dotacji: od 3 000 do 4 000 zł

Pula środków: 13 100,00 zł. 

Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne. 

Nabór wniosków: 01.09.2021 - do wyczerpania puli

Typy projektów kwalifikowanych

Do zadań realizowanych w ramach działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego zalicza się:

  1. a)       realizację projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;

    b)      realizację przez środowisko naukowe i akademickie projektów w oparciu o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni, skierowanych do obcokrajowców w Łodzi (takich jak np. porady prawne zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, zajęcia integracyjne itp.).

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 1 września do 31 października 2021 r. 

Sposób składania wniosków: wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków jest dostępny na stronie Konkursu.

Kontakt:

Koordynator: Aleksandra Wasilewska awasilewska@opus.org.pl

Doradca: Agnieszka Furmaniak, afrurmaniak@opus.org.pl

Biuro projektu: Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl


Zadanie publiczne „Łódź przyjazna nowym mieszkańcom miasta” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Łódź Akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta 2021 - nabór otwarty

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość