Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE ŁADZICE 2024 EDYCJA VIZgłaszanie projektów


Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Ładzice  2024 Edycja VI to Program realizowany wspólnie przez Gminę Ładzice, Fundację STREFA oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Ładzice oraz środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: MIKROGRANTY W GMINIE ŁADZICE 2024 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Ładzice i jego mieszkańców w wysokości 

 do 3 000,00 zł  

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2024 roku projektów powinny obejmować 

a. inicjatywy i wydarzenia realizowane na terenie Gminy ŁADZICE na rzecz Gminy i jej mieszkańców;

b. inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców Gminy ŁADZICE.


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

- grupy mieszkańców (grupy nieformalne) składające się z minimum 3 osób pełnoletnich

- organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., zarejestrowane na terenie gminy Ładzice i/lub na rzecz jej mieszkańców 


CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  02.08.2024 r. do 30.11.2024 r. 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach w zakładce "do pobrania" zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

od dnia ogłoszenia konkursu do 23.07.2024 r. do godz. 16.00


KONTAKT:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl, koordynacja konkursu LPM 

Marta Kopińska-Bogucka - mbogucka@opus.org.pl, doradztwo merytoryczne

Zbigniew Grądys - kontakt@inkubatorps.pl - tel. 511 214 087, doradztwo dla grup nieformalnych


Formularz online

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W  GMINIE ŁADZICE 2024 EDYCJA VI

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość