Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Grant na rozwój instytucjonalnyW trakcie realizacjiGrant na rozwój strategii /planu działań

Czas realizacji: 1.09.2022 - 30.04.2024

Wartość projektu: 100.000 euro

koordynator: Łukasz Waszak


Grant realizowany jest w ramach wsparcia  programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań Centrum OPUS wynikających z naszej strategii (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego w obszarze zarządzania, jakości i dostępności usług). 

 

Planujemy przeznaczyć środki na realizację naszych działań w obszarach programowych:

  •  rozwoju działań na rzecz aktywizacji mieszkańców
  •  wsparcia  organizacji pozarządowych 
  •  rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Grant posłuży nam również do wzmocnienia naszych działań międzynarodowych oraz współpracy międzysektorowej. 


___ 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Grant na rozwój O projekcieAktualności

Koordynator projektu Łukasz Waszak

Miniatura Łukasz Waszak

Wyślij wiadomość