Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Grant na rozwój instytucjonalnyW trakcie realizacjiRealizujemy grant na rozwój strategii /planu działań Centrum OPUS.

Czas realizacji: 1.09.2022 - 30.04.2023 

Wartość projektu: 100.000 euro 


Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego).

Planujemy przeznaczyć środki na realizację naszych działań w obszarach programowych:

  1. rozwoju działań na rzecz aktywizacji mieszkańców 

  2. wsparcia  organizacji pozarządowych  

  3. rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

Grant posłuży nam również do wzmocnienia naszych działań międzynarodowych oraz współpracy międzysektorowej. 


Grant realizowany jest w ramach wsparcia  programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Grant na rozwój O projekcie

Koordynator projektu Łukasz Waszak

Miniatura Łukasz Waszak

Wyślij wiadomość