Aktualność

Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO - zaproszenie


Szanowni Państwo,

zapraszamy na Pierwsze Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO on-line.

W dobie kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-19 szukamy różnych rozwiązań dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Jednym z większych wyzwań jest zapewnienie możliwości realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej.

Chcemy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2020 r., w godzinach 10.00-12.00.

W ramach spotkania chcemy omówić następujące zagadnienia:

1. Zapisy tzw. „Tarczy antykryzysowej”, a realizacja zadań publicznych (jak skutecznie rozliczyć zadanie publiczne).

2. Przykłady instrumentów wspierających organizacje pozarządowe i PES, jakie uruchamiają samorządy lokalne - dobre praktyki.

3. Problemy i potrzeby jakie mają Państwo w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w czasach pandemii.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza https://forms.gle/nBxxSa78GupZrCF87,  

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 maja 2020 r. do godz. 12.00 (do osób zarejestrowanych za pośrednictwem formularza przesłane zostanie zaproszenie z linkiem do spotkania)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy:

Łukasz Waszak - lwaszak@opus.org.pl


Zadanie realizowane w ramach projektu  „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Może Cię zainteresować