Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zasady korzystania z doradztwa branżowego w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023


ZASADY KORZYSTANIA  Z DORADZTWA BRANŻOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE w ramach projektu pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023”


1.KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DORADZTWO BRANŻOWE W RAMACH PROJEKTU PN. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023 (dalej projekt)

O dofinansowanie mogą ubiegać się istniejące przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w PS (dalej PS), które uzyskały dotacje na stworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu i mają swoją siedzibę na terenie powiatów bełchatowskiego, wieluńskiego wieruszowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski  i sieradzkiego lub są uczestnikiem projektu. 


2. CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE I JAK?

  • Doradztwo branżowe dla PS odpowiadające indywidualnym potrzebom PS i w zakresie prowadzonej przez PS działalności, które będzie miało wpływ na rozwój podmiotu.
  • Podmiot sam poszukuje osoby/firmy, która będzie świadczyła doradztwo. Osoba/podmiot poświadcza doświadczenie w danej branży lub specjalizację z danego obszaru poprzez CV, certyfikaty/zaświadczenia.
  • Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 10 godzin doradztwa.
  • Maksymalna stawka za 1 h doradztwa to 150 zł brutto.
  • Rozliczenie wsparcia następuje na podstawie rachunku do umowy zlecenie lub faktury wystawionej na Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi (dane do faktury), z jasnym wskazaniem czego dotyczyło doradztwo oraz dla kogo one było świadczone, wypełnioną kartę doradczą oraz protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający realizację usługi.
  • PS mogą składać zapotrzebowanie na doradztwo branżowe od dnia 09.05.2022 r. Pula środków jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


3. JAK WNIOSKOWAĆ?

1. Należy złożyć zapotrzebowanie na doradztwo branżowe  (załącznik nr 1) w formie skanu z podpisami osób upoważnionych na adres mailowy: opus@opus.org.pl.

2. Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego opiniuje zapotrzebowanie.

3. PS zostaje poinformowany w ciągu 7 dni o akceptacji zapotrzebowania na ww. doradztwo drogą mailową.

4. PS ma jeden miesiąc na wykorzystanie doradztwa od dnia przesłania akceptacji zapotrzebowania na miejsca pracy.


_____

Dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku. 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 dokumentacja_dotycząca_doradztwa_branżowego 27.05.2022 pdf 280 KB 26

Może Cię zainteresować