Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Czym jest SAS? (Krótka) lektura na weekend :)

Czym jest SAS? (Krótka) lektura na weekend :)


Często piszemy o SAS, zapraszamy na wydarzenia SAS...

Dziś chcemy Wam opowiedzieć, co się za tym kryje - czym bycie SASem albo robienie SASu, czyli Strefy Aktywności Sąsiedzkiej różni się od bycia po prostu aktywną, otwartą biblioteką, klubem, domem kultury? 

Na pierwszy rzut oka nie – SAS to mocne zaproszenie mieszkańców i mieszkanek do realizacji inicjatyw, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, czyli to, co dobrze działające, otwarte miejsce lokalne robi. To, czym różni się SAS, to poziom oddania inicjatywy, przestrzeni, decyzyjności, co i jak ma się dziać w danym miejscu, mieszkańcom. W tym modelu sąsiedzi i sąsiadki mogą być w różnych rolach, nie tylko odbiorczej, ale też twórczej, decyzyjnej, jest im oddawane dużo przestrzeni, stają się współgospodarzami miejsca.

W praktyce oznacza to fajne, wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego w najbliższym otoczeniu, z przestrzenią na proponowanie, realizowanie pomysłów, ale też samodzielne prowadzenie zajęć, sprawdzanie się w różnych rolach, dzielenie talentami, pasjami, zajmowanie się tematami, które są ważne i „niezagospodarowane” lokalnie albo w niewystarczającym stopniu, ale też nieoczywiste dla obszaru kultury (na przykład: zdrowie psychiczne czy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym).

Łódzkie SASy prowadzą kompetentne, otwarte, gotowe do współpracy bibliotekarki i bibliotekarze i inne osoby pracujące w bibliotekach czy klubach, wspierane przez animatorki Centrum OPUS. 

Wsparcie zewnętrzne, bardzo się przydaje, ponieważ prowadzenie miejsca i swojej pracy w taki sposób to duże wyzwanie (kto z Was przechodził od bycia liderem/liderką miejsca, projektu, instytucji w stronę animacji, ten wie, o czym mówimy i rozumie skalę wyzwania). Ten animacyjny sposób pracy przynosi dużo radości w realizacji oraz efekty w postaci wzmocnienia mieszkańców, ich relacji, budowania ich zaangażowania, współodpowiedzialności za miejsce, społeczność, rozwijania kompetencji, wreszcie, docelowo, zmieniania, rozwijania społeczności, ale też ma swoje trudności. 

Praca z taką otwartością, gotowością na to, co przyniosą osoby, z gotowością na ich aktywność, może oznaczać brak stabilności, stałości, na przykład ta aktywność może być zmienna, to znaczy mogą być okresy, kiedy jest jej niewiele albo nie ma jej wcale – czy to oznacza, że miejsce ma nie prowadzić działań? Albo co wpisać w sprawozdaniu merytorycznym, czyje jest autorstwo wydarzeń, spotkań itp., jak określić rolę bibliotekarza czy bibliotekarki, bez których pewnie nie odbyłoby się, ale przecież inicjatywa i duża część realizacji była „na” mieszkańcach? Albo, jak sobie poradzić z tym, że inicjatywy mieszkańców i sposób ich realizacji są niezgodne z tym, jak działało miejsce i jak się dostosować wzajemnie w takiej sytuacji, albo jak poradzić sobie, że efekty są odłożone w czasie? 

Na te i wiele innych wyzwań i dylematów odpowiadają osoby animujące SAS na co dzień, pracując nad sobą, swoją otwartością, ale też ustalając z aktywnymi mieszkańcami zasady działania miejsca czy granice zaangażowania i odpowiedzialności, ale też sieciując się, wymieniając doświadczeniami i szukając odpowiedzi na pytania z innymi osobami prowadzącymi SASy i korzystając ze współpracy animacyjnej z animatorkami z Centrum OPUS.

Może Cię zainteresować