Projekt

Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w KutnieW trakcie realizacji

W ramach działań COPiL w Kutnie oferujemy bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zorientowanych na wspólny niekomercyjny cel. 

Zakres wsparcia: 

  • zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych, 
  • formalno -prawne aspekty funkcjonowania organizacji i podmiotów ekonomii społecznej, 
  • planowanie działań projektowych, 
  • pisanie wniosków dotacyjnych,
  • realizacja zadań publicznych, 
  • sprawozdawczość organizacji pozarządowych, 
  • księgowość w organizacji pozarządowej. 

Aby skorzystać z doradztwa skontaktuj się z COPiL w Kutnie: 

Ania Olejniczak, tel. 502 570 822, e-mail: aolejniczak@opus.org.pl 

COPiL mieści się w Dworku Modrzewiowym, ul. Narutowicza 20, Kutno. 

Działania realizowane w ramach umowy z Miastem Kutno