Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Seminarium on-line. Starzenie się społeczeństwa. Zmiany demograficzne.

Jakie wyzwania dla sektora pozarządowego niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa?
Czym jest srebrna gospodarka – zarówno w wymiarze działań komercyjnych, jak i niekomercyjnych (NGO, wolontariat, samoorganizacja)?
Na czym w praktyce polega zarządzanie wiekiem w organizacji?


Między innymi te tematy zostaną poruszone na czwartym seminarium on-line z cyklu 4 spotkań tematycznych pt. "Trendy i wyzwania. Jak kształtować ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wyzwań współczesności?"

Jaki temat?
Starzenie się społeczeństwa, zmiany demograficzne

Kiedy?
(piątek), 27.11.2020r., godz. 15.00 – 18.00

Do kogo jest adresowane?
-do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
-do podmiotów ekonomii społecznej,
-do przedstawicieli grup nieformalnych działających w omawianych obszarach tematycznych,
-do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką,
-do przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Jak się zgłosić na seminarium ?
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  https://forms.gle/dAriSWWcuGwNRR9h8
- termin przesyłania zgłoszeń do 24.11.2020.

Jak i gdzie?
Zarejestrowane osoby, na podany w formularzu email dostaną link do platformy ZOOM, na której on-line odbędzie się seminarium.

Kto wystąpi na seminarium?
Piotr Szukalski

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.
W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie wiceprzewodniczącym tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Grażyna Busse
Magister pedagogiki dorosłych i gerontologii społecznej (andragog/gerontolog). Prezes stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP. Pomysłodawca i koordynator Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych i Klubu MŁodzi Duchem, koordynator licznych projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze działań skierowanych do osób starszych. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, współtworząc prgram i prowadząc zajęcia na innowacyjnym kierunku Koordynowana Opieka Senioralna. Członek zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, współtworzy konsorcjum Pracownia Pro Age - Pracownia Geronto-technologii i Edukacji Gerontologicznej

Zainteresowania zawodowe:
Uczenie się i rozwój w wieku starszym, uczenie się międzypokoleniowe, edukacyjny kontekst przemian demograficznych

Program seminarium w załączniku

Więcej informacji nt. seminarium udziela Anna Pakowska, apakowska@opus.org.pl, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 program_27.11.2020 16.10.2020 pdf 167,42 KB 21

Może Cię zainteresować