Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych - nowe obowiązki dla organizacji

Kwietniowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nowy obowiązek obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe: dotyczy fundacji, stowarzyszeń rejestrowych oraz spółdzielni.

W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [to znaczy organizacją] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.


Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Organizacje będą musiały zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy będzie dotyczył noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO zostaną zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r.


więcej informacji: NGO i zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych. Przypominamy o nowych obowiązkach organizacji - Artykuł - ngo.pl

 

Więcej o nowym obowiązku przeczytacie na: 

Może Cię zainteresować