Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zatrudnimy osobę na samodzielne stanowisko ds. komunikacji i promocji.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na samodzielne stanowisko ds. komunikacji i promocji.

Zakres zadań:

 • we współpracy z osobami zarządzającymi organizacją i ekspertami wypracowanie i wdrożenia spójnej strategii komunikacji organizacji,
 • we współpracy z osobami zarządzającymi organizacją oraz koordynującymi poszczególne projekty wypracowywanie zasad komunikacji spójnych z komunikacją całej organizacji,
 • obsługa strony www.opus.org.pl (aktualizacja, wprowadzanie niezbędnych zmian) we współpracy z osobami koordynującymi projekty,
 • obsługa profili Centrum OPUS w mediach społecznościowych (obecnie FB - https://www.facebook.com/CentrumOPUS/, ale docelowo rozbudowanie o inne media),
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych – ulotki, plakaty, foldery, koordynacja kampanii promocyjnych np. 1% czy akcji fundraisingowych

Do realizacji powyższych zadań szukamy osoby, która:

 • posiada wiedzę, umiejętności zdobyte w procesie edukacji formalnej lub nieformalnej: umiejętność tworzenia krótkich tekstów napisanych poprawną polszczyzną, umiejętności graficzne (osoba potrafi zaprojektować ulotkę, plakat, zilustrować treść grafiką), 
 • zna mechanizmy mediów społecznościowych,
 • posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań,
 • zna rzeczywistość organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej (ma doświadczenie pracy w organizacji, współpracy jako wolontariusz/ka, jest aktywną członkinią/członkiem organizacji),
 • potrafi pracować w różnorodnym zespole, często pod presją czasu,
 • potrafi samodzielnie organizować sobie pracę, planować i priorytetyzować zadania, 
 • jest gotowa do pracy hybrydowej (częściowo zdalnej, częściowo w biurze).

Oferujemy:

 • dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) w wymiarze pełnego etatu, w zadaniowym trybie pracy,
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (zależy nam na dostępności w godzinach pracy stowarzyszenia oraz obecności na spotkaniach zespołu, spotkaniach osób koordynujących),
 • wynagrodzenie w wysokości 3000 -3500zł netto, 
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu benefit,
 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Oferujemy zatrudnienie od 1 grudnia 2020. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl do 23 listopada 2020.

Może Cię zainteresować