Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zatrudnimy Koordynatora / Koordynatorkę projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na stanowisko:

 Koordynator projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Praca stacjonarna w biurze Centrum OPUS w Łodzi.

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2021 r.

Zakres zadań na poszczególnych stanowiskach:

1. prowadzenie projektu zgodnie z wnioskiem i wytycznymi dot. EFS;

2. dbałość o realizację działań projektowych zgodnie z  harmonogramem i budżetem projektowych,

3. monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,

4. przygotowanie wniosków o płatność,

5. kontakt z IP,

6. wyłonienie wykonawców usług zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków

7. dbanie o dokumentację z działań merytorycznych projektu  

8. dbanie o terminowość płatności oraz o harmonogramy płatności,

9. ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami o dofinansowanie,

10. opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi,

11. prowadzenie bazy personelu i uczestników projektu

12. rozliczanie pomocy de minimis;


Wymagania:

1. Min. 3 lata doświadczenia w koordynacji projektów finansowanych z EFS, w tym z osi IX

2. Znajomość  systemu SL 

3. Znajomość zasad kwalifikowalności, wytycznych dot. wdrażania projektów z osi IX

4. Doświadczenia w pracy z zespołami projektowymi 


Oferujemy: 

- umowa o pracę, w wymiarze 1 etat, 

- pracę w dynamicznym zespole,

- wynagrodzenie w wysokości 3500 zł netto,

- możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. 


Nabór trwa do 29 marca 2021 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl . Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami. 


Może Cię zainteresować