Projekt "Zaradny Senior" to aż 22 odbytych zajęć edukacyjnych i warsztatów dla ponad 60 seniorów z zakresu poradnictwa prawnego, konsumenckiego oraz samoobrony. Opracowany został również materiał poradnikowy, którzy otrzymali uczestnicy zajęć
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00

Status:
Zrealizowany