Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług wsparcia inkubacyjnego, tj. testowania prowadzenia działalności statutowej, w tym działalności ekonomicznej (CPV 79500000-9) dla uczestników pakietów na rozwój działań ekonomicznych lub na inkubację działań ekonomicznych (tj. grup nieformalnych/organizacji pozarządowych .


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia inkubacyjnego, tj. testowania prowadzenia działalności statutowej, w tym działalności ekonomicznej (CPV 79500000-9) dla uczestników pakietów na rozwój działań ekonomicznych lub na inkubację działań ekonomicznych (tj. grup nieformalnych/organizacji pozarządowych dla uczestników projektu pn. nr RPLD.09.03.01-10-0002/20 pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023” realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 16.06.2021_zapytanie ofertowe 16.06.2021 docx 1008,31 KB 4
2 16.06.2021_załącznik nr 1 16.06.2021 docx 997,48 KB 3
3 16.06.2021_załącznik nr 2 16.06.2021 docx 994,31 KB 2

Może Cię zainteresować