Aktualność

Zaproszenie na spotkanie online. "Zasady realizacji zadań publicznych a pandemia wirusa COVID 19"

Zaproszenie na spotkanie: 
"Zasady realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej, w tym organizacjom pozarządowym a pandemia wirusa COVID 19"Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem wielu organizacji, a co za tym idzie możliwością realizacji zadań publicznych zleconych przez samorządy zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkanie informacyjnym online. Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad dokonywania zmian w ofertach na realizację zadań publicznych w związku z pandemią wirusa COVID 19. 
W ramach spotkania poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czy i jakie zmiany można wprowadzić w działaniach i harmonogramie ?
2. Czy i jak zmienić założone rezultaty w ofercie ? 
3. Jak krok po kroku wprowadzić zmiany w ofercie? 
Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 
SPOSÓB REALIZACJI SPOTKANIA:
1. Spotkanie będzie miało formę online z wykorzystaniem bezpłatnego narzędzie Hangouts Meet. Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny mieć dostęp do komputera z kamerą i mikrofonem oraz przeglądarką Chrome lub bezpłatną aplikację na telefon „Hangouts meet”.
2. Do 2 kwietnia do godz. 14.00 przyjmowane będą zgłoszenia tylko za pośrednictwem formularza on-line. 
3. W celu zapewnienia możliwości dyskusji, spotkanie ograniczone zostanie do max. 20 osób.
4. O przyjęciu do spotkania decydować będą dwa kryteria:
a. prowadzenie działań na terenie jednego z poniższych powiatów/miast: powiat bełchatowski, piotrkowski, M. Piotrków, radomszczański, wieluński, pajęczański, wieruszowski, sieradzki, m. Kutno,
b. kolejność zgłoszeń.
5. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line. 
                     https://forms.gle/VEDDHN2ZEgND5AGXA
6. W przypadku dużego zainteresowanie tematem planujemy kolejne spotkania. 
7. Do wszystkich osób zgłoszonych wysłana zostanie informacja o przyjęciu lub nie na spotkanie. 
8. Osoby przyjęte na spotkanie otrzymają szczegółową instrukcję jak dołączyć do spotkania. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie na spotkanie "realizacja zadań publicznych a COVID 19 31.03.2020 pdf 186,67 KB 6

Może Cię zainteresować