Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Zakup produktów i usług od PS i PES w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że wstrzymujemy przyjmowanie wniosków na zakup usług/produktów do walki z COVID-19 w związku z wyczerpanie limitu środków. Do dnia 25.06.2020 r. wpłynęło 10 wniosków, które wyczerpują pulę środków przeznaczoną na ten cel.


W związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uruchamiamy ścieżkę zakupu od przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej usług i produktów wiążących się z przeciwdziałaniem epidemii (maski i stroje ochronne, akcesoria i obiady dla medyków itp.).

W ramach programu Centrum OPUS, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje zakupu takich usług od podmiotów ES i przedsiębiorstw społecznych, a następnie przekazuje je nieodpłatnie instytucjom zajmującym się zwalczaniem skutków epidemii.

Wsparcie w tej formie skierowane jest do podmiotów z terenu powiatów:

bełchatowskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, wieluńskiego.

Szczegółowy regulamin wsparcia oraz towarzyszące mu dokumenty znajdują się w załączniku.

Po zapoznaniu się z regulaminem proszę odsyłać wypełniony załącznik nr 1 na adres opus@opus.org.pl.

Nabór wniosków będzie trwał aż do wyczerpania środków przeznaczonych na zadanie.

Może Cię zainteresować