Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Wyniki naboru wniosków Miejski Program Mikrograntów 2022 Łódź


MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ - NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

ZŁOŻONO 130 WNIOSKÓW!

Przez trzy tygodnie mieszkańcy Łodzi, społecznicy, grupy sąsiedzkie i łódzkie organizacje pozarządowe składali wnioski na dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach MIEJSKIEGO PROGRAMU MIKROGRANTÓW 2022 ŁÓDŹ. 

Można było aplikować o 5 tysięcy złotych na wsparcie realizacji pomysłów dotyczących poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, wspólnych sąsiedzkich działań, rekreację, działania artystyczne, integrację społeczną, a w szczególności integrację z nowymi mieszkańcami Łodzi (zwłaszcza osobami doświadczonymi przez wojnę w Ukrainie)

W konkursie wzięły udział 154 grupy nieformalne mieszkańców i organizacji. Ostatecznie do piątku 20 maja złożono w generatorze 129 wypełnionych Formularzy wniosków, które będą teraz oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 

Większość dotyczy wspólnego sąsiedzkiego zazieleniania podwórek, aktywnego spędzania wolnego czasu, edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i obywatelskiej. 

Ostateczne wyniki poznamy pod koniec czerwca, a wsparte mikrograntami inicjatywy będą realizowane od lipca do listopada. 


Może Cię zainteresować