Nasz projekt  skierowany był do rodzin z dziećmi. Uczestnikami działań były dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które poddane będa specjalistycznym testom: integracji sensorycznej, logopedycznym, pedagogicznym i psychologicznym. Rodzice mogli skorzystać z porad dietetyka oraz dowiedzieć się gdzie i w jakiej formie uzyskac pomoc dla swoich dzieci (programy pomocowe, miejsca i rodzaje terapii). Dzieci mogły skorzystać z animacji prowadzonych przez wynajetą firmę (Happy Group) oraz  z  zabawy w kąciku stymulacji dotykowej. W nasze działania zaangażowani byli wolontariusze: terapeci ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych Dary Losu oraz rodzice. P Co roku na całym świecie kwiecień jest miesiącem podnoszenia Świadomości o Autyzmie, którego celem jest budowanie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dlatego zorganizowaliśmy  w Sieradzu wydarzenie z okazji Dnia Autyzmu pod nazwą "Sieradz na niebiesko", mające na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Zależało nam, aby wspólnymi siłami przybliżyć Sieradzanom temat autyzmu. Pokazaliśmy, że wśród nas jest coraz więcej dzieci cierpiących na to zaburzenie oraz przeciwdziałać skazywaniu ich na ostracyzm społeczny, z uwagi na brak zrozumienia dla ich odmienności. Naszym priorytetem jest działanie dla społeczeństwa. Był to bardzo ważny dzień nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i opiekunów. W ramach wydarzenia "Sieradz na niebiesko" można było skorzystać z: - Testów Przesiewowych pod kątem AUTYZMU

- Testów Przesiewowych Logopedycznych

- Porad Dietetyka

- konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej, logopedą, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem

- kącika stymulacji dotykowej

- zabaw dla dzieci

- animacji dla dzieci (przeprowadzonych  przez Happy Group)

- punktu informacyjny dla rodziców - informacje na temat wsparacia dla dzieci z zaburzeniami (gdzie i w jakiej formie można otrzymać pomoc)

Na koniec wydarzenia  zostały wypuszczone przez dzieci niebieskie balony.

Wydarzenie "Sieradz na niebiesko" zostało objete patronatem przez Rozgłośnię "Nasze Radio".

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00