Podczas projektu chcemy zrealizować 2 szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie ze strażakiem. Na szkolenie zapraszamy wszystkich mieszkańców i uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, gdzie będzie realizowany projekt. Projekt chcieliśmy zrealizować w dwóch terminach 12 i 26.11.2019. Informacje o projekcie zamieszczone by były na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej jak i u pani sołtys.
Zwycięski

Koszt:
5 000,00