Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem projektu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania się w razie niebezpieczeństwa oraz jak najszybsze poinformowanie służb ratunkowych. Realizacja projektu ma na celu pogłębienie wiedzy społeczeństwa jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrażających życiu i prawidłowe udzielenie pomocy potrzebującym. Poparcie społeczne 100%

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00