Mikrodziałanie

Dźwięki miasta. Zainicjowanie stałej nieodpłatnej aktywności kulturalnej dla mieszkańców Łodzi. MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Społecznie Zaangażowani

W listopadzie zainaugurujemy cykl regularnych, cotygodniowych zajęć muzycznych, które poprowadzi Marcin Zabrocki - doświadczony muzyk, multiinstrumentalista, producent muzyczny i autor słuchowisk, związany z muzyczną sceną improwizowaną i eksperymentalną. Obecnie pełni funkcję kuratora muzycznego w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Zajęcia kontynuowane będą w kolejnych tygodniach po zakończeniu realizacji wniosku - staną się trwałą pozycją w tygodniowym rozkładzie zajęć otwartych dla mieszkańców Starego Polesia i Łodzi. Formalnym zwieńczeniem realizacji wniosku będzie prezentacja działań w trakcie otwartych zajęć w pierwszym tygodniu grudnia. Wszystkie podjęte działania zmierzają do rozbudzenia wyobraźni dźwiękowej uczestniczek i uczestników zajęć, do uwrażliwienia słuchu muzycznego oraz rozwoju smaku poprzez myślenie kompozycyjne, a także, o ile nie przede wszystkim, do wzmacniania tożsamości lokalnej przez identyfikację miejsc za pomocą dźwięków. Proszę opisać kolejno działania projektowe Etap 1: zakup wymienionego w budżecie wyposażenia sali muzycznej. Etap 2: rekrutacja uczestników zajęć wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych za pomocą profilu fb, plakatów na tablicach ogłoszeniowych oraz na nowej stronie www Miejsca Spotkań. Etap 3: początek prac nad audioteką - spacery z rejestratorem. Inauguracja regularnych, cotygodniowych, nieodpłatnych zajęć, powstanie pierwszych szkiców kompozycji dźwiękowych uczestników zajęć. Etap 4: pokaz otwarty - prezentacja pierwszych efektów pracy na zajęciach. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00