Centrum OPUS

Na początku listopada odbyły się spotkania z dyrektorami przedszkoli, z którymi realizowaliśmy projekt. W trakcie spotkań przedstawione zostały poszczególne etapy działań projektowych, a także zebrane zostały zgody na uczestnictwo dzieci wydarzeniu. Na udział w imprezie zaprosiliśmy również najbliższych dzieci. Od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2018r. prowadziliśmy działania w zakresie planowania trasy, przebiegu wydarzenia, sporządzania regulaminu oraz listy zakupów. Wszelkie decyzję podejmowane były wspólnie z dziećmi uczęszczającymi do Ogniska TPD w Łęczycy. 18 listopada w Parku Miejskim w Łęczycy odbył się "Kolorowy Bieg Rodzinny". Na początku imprezy sportowej powitani zostali wszyscy uczestnicy, a następnie rozdane zostały im numer startowe. Kolejnym punktem programu była wspólna rozgrzewka, po której odbył się bieg na dystansie 400m. Zadaniem opiekunów było towarzyszenie dzieciom w pokonywaniu trasy i dostosowanie się do ich tempa.  Po zakończeniu biegu, kiedy ostatni uczestnik dobiegł do mety rozdane zostały kolorowe balony, wypełnione helem. Każde dziecko otrzymało również medal i dyplom za wzięcie udziału w biegu, a także słodki upominek. Dla każdego przygotowana była woda i herbata, a dla dorosłych także ciepła kawa. W następnym etapie przeprowadzone zostały warsztaty malowania twarzy oraz zaplatania kolorowych warkoczyków. Przeprowadzone one były przez dwóch wolontariuszy, wychowawców Ogniska i podopiecznych grupy starszej.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 530,00