Projekt Let`s Folk! to integracja społeczna mieszkańców gmin: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny poprzez zaangażowanie w proces tworzenia teledysku z muzyką ludową. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku szkolnym bez sztywno ustanowionych ram wiekowych. Do projektu zaproszone zostaną osoby, które lubią śpiewać, grają na jakimś instrumencie lub tańczą. Dodatkowo projekt wesprą pracownicy GOK-ów oraz mieszkańcy chcący wnieść coś do tego przedsięwzięcia. Informacja o rekrutacji zostanie przekazana do szkół i domów kultury w gminach: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny i będzie prowadzona przez Biuro LGD STER, Projekt zrealizowany będzie w terminie od 1 listopada do 8 grudnia 2019 roku. Informacje o projekcie można znaleźć na FB Stowarzyszenia LGD STER i pod numerem telefonu 690336706
Zwycięski

Koszt:
5 000,00