Mikrodziałanie

Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Nasza grupa nieformalna to rodzice dzieci z Przedszkola nr 100, przy ulicy Piotrkowskiej 44 w Łodzi. Przedszkole nr 100 to przedszkole pełne uśmiechniętych dzieci, kadry pełnej dobrych chęci, ale jak wszystko co łączy się z publiczną edukacją, z wielkimi potrzebami i okrojonym budżetem.

Nasze działania realizowaliśmy w Przedszkolu nr 100 na Śródmieściu, w dzielnicy zaniedbanej, z wielkimi problemami, ale tak jak całe miasto przechodzącej  rewitalizację, również nasze przedszkole wymaga zmian by było lepszym miejsce dla małych i dużych. Naszym celem były  działania edukacyjne związane z profilaktyką, diagnozą oraz terapią wad wymowy.  Nie chcieliśmy przeprowadzać  rewolucji, ale małą zmianę, która pozwoli wyposażyć przedszkole w niezbędne pomoce naukowe służące diagnozowaniu wad wymowy, profilaktyce i terapii wad wymowy, W ramach projektu chcieliśmy przeprowadzić warsztaty, ale także zapewnić narzędzia, które mądra kadra pedagogiczna będzie mogła wykorzystać w czasie realizacji projektu, ale również przez cały rok przedszkolny. Naszym celem była również integracja rodziców oraz kadry przedszkola widzimy się w biegu, na korytarzu, szatni, na zebraniach gdzie każdy rozchodzi się w swoją stronę chcieliśmy wspólnie stworzyć coś nowego, lepszego, to dla większości z nas był pierwszy projekt społeczny.


W ramach projektu obyły się następujące zajęcia (13 działań): 

2 warsztaty w filharmonii łódzkiej prowadzone przez pracowników filharmonii, mające na celu ukształtowanie  

8 warsztatów w przedszkolu dla grup przedszkolaków prowadzone przez pracowników przedszkola,

1 warsztat dla przedszkolaków w przedszkolu prowadzony przez zawodowego aktora, 

1 warsztat dla rodziców i dzieci w przedszkolu  prowadzony przez pracownika przedszkola

każda z 4 grup dzieci uczestniczyła w dwóch warsztatach logopedycznych w przedszkolu oraz w warsztatach umuzykalniających w filharmonii dodatkowo dwie najmłodsze grupy miały zajęcia z emisji głosu z zawodowym aktorem, wszystkie grupy mogły uczestniczyć w warsztatach dla rodziców i dzieci

w ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne, gry, książki służące profilaktyce  i terapii wad wymowy, które były wykorzystane w ramach projektu oraz będą wykorzystane  po zakończeniu projektu, nauczyciele uzyskali ciekawe pomoce dydaktyczne a dzieci i rodzice ciekawą ofertę zajęć;

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00