Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Leśne Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Fundacja Przyjazna Planeta

"Leśne Mikołajki" dla blisko 60 dzieci niepełnosprawnych umysłowo z powiatu radomszczańskiego i bełchatowskiego odbyły się w sobotę 7 grudnia 2019 r. w Bełchatowie. Zorganizowała je - dzięki pozyskanej dotacji  programu "Mikrogranty łódzkie na plus" i sponsorom - Fundacja Przyjazna Planeta z Radomska. Część oficjalna odbyła się w Hotelu Sport, a terapeutyczna - w leśnictwie Borowiny (Nadleśnictwo Bełchatów). W tym spotkaniu integracyjnym wzięły udział dzieci z rodzicami i nauczycielami. Wśród zaproszonych gości była też poseł Anna Milczanowska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Prezes Fundacji Wiesław Kamiński opowiedział o programie "Leczymy Lasem", realizowanym wraz z Lasami Państwowymi, SOSW Radomsko, i Bełchatów oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radomsku. Wspomniał, że łącznie zorganizowano już 54 wyjazdy do lasu, które przynoszą świetne efekty terapeutyczne. Takiego zdania są i rodzice i nauczyciele, i eksperci zewnętrzni. Dodał, że zarząd Fundacji podejmuje działania, by Ministerstwo Edukacji zmobilizowało wszystkie Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze do prowadzenia cyklicznych zajęć w lesie. Został też odczytany list Pierwszej Damy RP Pani Agaty Kornhauser – Dudy, która napisała do uczestników spotkania. Po występach artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży prezenty odebrało blisko 60 dzieci. Były to globusy - lampki, które mają zachęcić dzieci do podróży po świecie. Po części oficjalnej dzieci pojechały do szkółki leśnej Borowiny na terapię, przygotowaną wg programu „Leczymy Lasem". Leśniczy zaprosił do ogrzanej kominkiem sali edukacyjnej, która została ostatnio wyposażona w nowy sprzęt. A potem była terapia, nauka, tańce i zabawy na ścieżce "Opowieści Bielika".

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00