Projekt polega na utworzeniu miejsca spotkań dla seniorów w ogrodzie przynależnym do przyszłego Klubu Seniora. W ramach projektu przewidujemy zakup grilla betonowego, 3 szt ławek ogrodowych, 2 szt stołów ogrodowych. W ramach "jesiennego grillowania na Podzamczu" zakładamy 4 spotkania lokalnej społeczności, które odbędą się w formie grilla. Uczestnicy zapewnią kiełbaski i pieczywo we własnym zakresie, w przygotowanie potraw zaangażują się lokalne koła gospodyń. Organizowanie "jesiennego grillowania" będzie okazją do spotkań, utożsamiania się z miejscem.Umożliwi to organizowanie spotkań lokalnej społeczności w wyznaczonym miejscu, za które będą czuli się odpowiedzialni.
Zwycięski

Koszt:
5 000,00