Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt polegał na utworzeniu miejsca spotkań dla seniorów w ogrodzie przynależnym do przyszłego Klubu Seniora. Jest to miejsce udostępnione przez gminę. W ramach projektu  zakupiono grill betonowy, 3 szt ławek ogrodowych, 2 szt stołów ogrodowych. W ramach "jesiennego grillowania na Podzamczu" odbyły się w  formie grilla 4 spotkania lokalnej społeczności. Pomysł wziął się z potrzeby integracji środowiska seniorów mieszkających w Podzamczu - historycznej części Wieruszowa. Projekt realizuje grupa działająca przy Stowarzyszeniu Historycznym Arsonium w Wieruszowie, zainteresowana rozwojem społeczności lokalnej, zwłaszcza seniorów i zwiększenia ich integracji ze środowiskiem lokalnym w kontekście spotkań historycznych. Poza uczestnikami  grupy inicjatywnej, do działań zaproszono wszystkich  mieszkańców, niezależnie od wieku. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00